ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΤΙΤΛΩΝ

Για επανέκδοση τίτλων:

* λόγω απώλειας

* λόγω μερικής ή ολικής καταστροφής

Απαιτείται:

1. Υπεύθυνη δήλωση (συμπληρώνεται από την σχολή)

2. Φωτογραφία

3. Α.Φ.Μ.

4. Ταυτότητα

5. Κόστος επανέκδοσης 20 €

Share this article

About mirka2016

You May Also Like

Copyright © 2015 DE STIJL All Rights Reserved. |Powered by Sitegeek