ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΟΠΠΕΠ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΟΠΠΕΠ

  • Κομμωτών – Κουρέων

  • Τεχνιτών περιποίησης χεριών – ποδιών

    ΦΕΚ 2146/Β/7-6-2019 ( ΚΥΑ Κ1/87231 ) για την διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ, αποφοίτων Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) 600ωρών και αποφοίτων Σχολών παλαιού τύπου.

Share this article

About mirka2016

You May Also Like

Copyright © 2015 DE STIJL All Rights Reserved. |Powered by Sitegeek