” 20 Μοναδικές Τεχνικές για να αυξήσετε Πελατολόγιο & Τζίρο

στις Υπηρεσίες Ονυχοπλαστικής, Αισθητικής, Βαφείου, Κούπ,

Χτενισμάτων, Θεραπειών “

Διάρκεια Σεμιναρίου : 6 ώρες

Ημέρα Διεξαγωγής : 07 IOYNIOY 2015

Κόστος Συμμετοχής : 55ευρώ

Πληροφορίες : τηλ.  2310 273211  &  2310 220778

Share this article

You May Also Like

Copyright © 2015 DE STIJL All Rights Reserved. |Powered by Sitegeek