ΚΑΝΕ  ΤΗΝ  ΔΙΑΦΟΡΑ !!!

Οι σπουδαστές μας ξεκινούν την πρακτική από το πρώτο μάθημα.

Μικρά group 2-4 ατόμων

Δώρο το πρόγραμμα του καφέ ‘Barista’

Παρέχεται τίτλος σπουδών από το Πιστοποιημένο

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης-1 ‘De Stijl Varosi’

Τηλ. κρατήσεων 2310 273211 & 2310 220778 ,

καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00-21.00.

Share this article

You May Also Like

Copyright © 2015 DE STIJL All Rights Reserved. |Powered by Sitegeek